Tạm thời giới hạn việc phân phát quảng cáo trên tài khoản AdSense của bạn

Tạm thời giới hạn việc phân phát quảng cáo trên tài khoản AdSense của bạnLý do tài khoản adsense của bạn bị giới hạn việc phân phát quảng cáo là:

- Do traffic của bạn không sạch, không sạch ở đây có nghĩa là traffic không phải từ search, mà từ nhiều nguồn khác nhau như: spam facebook, twiter, email... những traffic không phải tự nhiên do SEO thì đó gọi là traffic không sạch, tóm lại là như vậy.

Lưu lượng truy cập từ các liên kết truyền thông xã hội, trao đổi liên kết, trao đổi lưu lượng truy cập, danh sách email ... tất cả có thể được coi là chất lượng kém.

- Do adsense nghi ngờ traffic của các bạn nên đã giới hạn hiển thị ads trên tài khoản adsense.

Để giải quyết vấn đề này các bạn ngưng toàn bộ traffic do bạn tự tạo ra, thay vì đó hãy viết bài, seo bài viết lên google để có được traffic tự nhiên, sau 1 tháng google adsense sẽ mởi lại ads cho bạn. Nếu traffic tiếp tục bị nghi ngờ tài khoản adsense của bạn tiếp tục bị giới hạn ads, nếu vi phạm nghiệm trọng hơn thì có thể bị khóa luôn tài khoản.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét