Ads

Code Google Search Box cho blogspot

<script type="application/ld+json">
{
    "@context": "http://schema.org",
    "@type": "WebSite",
    "url": "https://www.blogspotbanhang.com/",
    "potentialAction": {
      "@type": "SearchAction",
      "target": "https://www.blogspotbanhang.com/search?q={search_term}",
      "query-input": "required"
    }
}
</script>Copy dán trước </head>

Thay link web của bạn vào.


Không có nhận xét nào